Kardinaal Danneels viert bisschopsjubileum

In de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekatheraal in Brussel heeft zondag een publieke eucharistieviering plaatsgevonden ter ere van het jubileum van kardinaal Godfried Danneels, die vijfentwintig jaar geleden tot bisschop gewijd werd.

Belga

Talrijke gelovigen, onder hen ook koningin Fabiola en Brussels minister Jos Chabert (CD&V), woonden de viering bij. In zijn tweetalige homilie dankte de kardinaal de aanwezigen. Hij prees de gelovigen gelukkig "God te hebben als hun God". Hij verwees ook impliciet naar het geweld in het Midden-Oosten.

"Maar wellicht is het juister en meer nodig dat een bisschop tegenwoordig spreekt over wat we al hebben gekregen dan over wat we allemaal nog moeten doen, meer over de hoop die in ons hart is, dan over de eisen waaraan we nog moeten voldoen", besloot hij.

In de marge van de viering manifesteerde zondag op het plein voor de kathedraal een 70-tal sympathisanten van priester Jos Verstraeten, die door kardinaal Danneels de laan werd uitgestuurd vanwege zijn uitgesproken politieke, vooral Vlaamsgezinde, standpunten. Aan de privé-secretaris van de kardinaal overhandigden de bewoners van de Sint-Pietersparochie in Wezembeek-Oppem een protestbrief, waarin ze om het eerherstel van Verstraeten vragen.