Verhofstadt vindt dat Dedecker omstreden campagne moet intrekken

Premier Guy Verhofstadt vindt dat zijn partijgenoot, senator Jean-Marie Dedecker, best zijn campagne S.O.S. Chauffeurs zou intrekken. Dat zei hij zondagmiddag in het VTM-journaal. Dedecker stelde dan weer in De Zevende Dag (TV1) en het Studio Brussel-programma Ultimatum dat hij verkeerd begrepen is en dat hij nooit heeft willen pleiten voor snelheidsovertredingen.

Belga

Verhofstadt noemde de campagne lichtzinnig en wees erop dat ze niet overeenstemt met de werkelijkheid. De staatskas is immers niet leeg en het bijkomende geld verdwijnt niet in de schatkist maar wordt aan de gemeenten doorgestort. Bovendien is de wet in de Kamer op een aantal punten aangepast, aldus de premier.

Jean-Marie Dedecker benadrukte dat hij niet pleit voor een hogere maximumsnelheid. "Ik sta achter de meeste punten van het wetsontwerp dat momenteel in de Senaat besproken wordt, maar vind dat de superboetes niet kunnen", aldus de VLD-senator. sp.a-kamerlid Daan Schalck wees er Dedecker op dat de maximumboetes zo goed als nooit worden opgelegd. Het bedrag dat men als minnelijke schikking moet betalen ligt zelfs gevoelig lager dan het bedrag van de boete die in de wet is ingeschreven en enkel door de politierechter kan worden opgelegd.

Jean-Marie Dedecker kondigde aan dat hij het wetsontwerp nog zal proberen aan te passen tijdens de bespreking in de Senaat. De commissie financiën van de Senaat buigt zich dinsdag over de tekst.