Agalev doopt "Marshallplan" om tot "Borgerhout leeft"

Het Marshallplan voor Borgerhout, dat vlak na de moord op de Belg van Marokkaanse origine Mohammed Achrak op 26 november van vorig jaar boven de doopvont werd gehouden en waarmee Agalev ondermeer de samenlevingsproblematiek in Borgerhout wilde aanpakken, heeft zaterdag een nieuwe naam gekregen: "Borgerhout leeft".

Belga

Dat heeft Chantal Pauwels, Antwerps schepen voor integratie en samenlevingsopbouw, zaterdag meegedeeld na afloop van de nieuwjaarsontmoeting van Agalev in Borgerhout. Met dat plan wil Agalev in Borgerhout onder andere werk maken van werkgelegenheid en secundair onderwijs. Daarnaast wil de partij de leegstand op de Turnhoutsebaan aanpakken via een grond- en pandenbeleid en wil ze de allochtone zelforganisaties die werk maken van emancipatie ondersteunen. Aan het Marshallplan zoals het in december werd voorgesteld, hangt een prijskaartje van 25,75 miljoen euro. "Ik vrees dat we dat bedrag niet bijeen zullen krijgen", bekende fractieleider Dirk Geldhof, "maar soms moet men meer vragen om voldoende te krijgen".

Vooral het onderwijs in Borgerhout bleek op de nieuwjaarsontmoeting een gevoelig punt te zijn. "Borgerhout is één van de meest kindrijke districten van Antwerpen en toch wordt het secundair onderwijs er afgebouwd. Zo werk je ghettovorming in de hand", stelde Geldof. "Ook is er een gebrek aan jeugd- en sportinfrastructuur. We moeten jongeren een plaats geven waar ze kunnen sporten en elkaar ontmoeten", aldus Geldof. Voor 2003 beloofde schepen Pauwels in Borgerhout vooral de sociaal-economische achterstand te willen wegwerken door werk te maken van werk en taalcursussen. "Momenteel volgen zo'n 8.900 mensen Nederlandse taallessen. Maar er staan nog zo'n 1.000 personen op de wachtlijst", vertelde Pauwels.

"Ik hoop dat er in 2003 eindelijk een einde komt aan het stigmatiseren van Antwerpen en Borgerhout", begon Vlaams minister Mieke Vogels. Ze benadrukte tevens het belang van het onderwijs en de tewerkstelling in Borgerhout en beloofde daarnaast een half miljoen euro te willen vrijmaken ter ondersteuning van de infrastructuur voor de allochtone zelforganisaties. Ook uit het publiek klonken kreten die bij de aanwezige Agalev-politici op bijval konden rekenen. Zo stelde Luc Lamote, directeur van de Centra voor Deeltijds Onderwijs in Borgerhout en Merksem, dat de aanwezige dynamieken in Borgerhout ondersteund moesten worden. "Ik heb angst voor nieuwe initiatieven. Borgerhout heeft geen geld nodig. Anders wordt het hele probleem herleid tot het al of niet hebben van voldoende geld".

Een andere bezorgde buurtbewoner kaartte de problematiek van de politiehelikopter aan. "Ik heb de indruk dat hij meer boven Borgerhout en Antwerpen Noord vliegt dan elders het geval is. Dit is pure staatsterreur", stelde de man. Waarop de Agalev-politici prompt reageerden en een nieuw punt aan hun plan voor Borgerhout toevoegden: hoe kan in Borgerhout veiligheid en samenleving met elkaar in overeenstemming worden gebracht? Na afloop van het debat werd door buurtbewoners en politici getoost op een rustig 2003 voor Borgerhout.