Paus spelt Bush de les

Paus Johannes Paulus II heeft maandag zeer krachtig stelling genomen tegen een mogelijke oorlog in Irak. De paus zei dat militair geweld altijd het allerlaatste middel moet zijn. Ook wees hij er op dat een hernieuwd conflict met Bagdad alleen gewone Irakezen zal treffen, die "al zwaar beproefd zijn" door de VN-sancties die Irak in 1990 na de inval in Koeweit zijn opgelegd.

AP Ned

Johannes Paulus riep op tot meer diplomatieke inspanningen en dialoog. "Oorlog is nooit zo maar een middel dat men kan kiezen om verschillen in opvatting tussen landen op te lossen", zei de paus in zijn jaarlijkse nieuwjaarstoespraak voor het diplomatencorps.

"Zoals het Handvest van de Verenigde Naties en het internationaal recht ons in herinnering brengen mag alleen tot oorlog worden besloten, ook als dat in het algemeen belang is, als allerlaatste optie en onder zeer strikte voorwaarden en zonder dat de gevolgen voor de burgerbevolking zowel tijdens als na de militaire operaties worden genegeerd", zei de paus.

Het is sinds het uitbreken van de crisis de eerste keer dat de paus in het openbaar Irak bij naam noemt. Eerder beperkte de kerkvorst zich tot algemene verklaringen.