Milieuverenigingen vragen meer ruimte voor water

Drie milieuverenigingen vragen het Vlaams parlement dringend werk te maken van het decreet Integraal Waterbeleid. Bovendien moet de Vlaamse regering een masterplan opstellen voor de ontharding van het water en het geven van meer ruimte aan water. De Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt en het Wereldnatuurfonds hebben daarvoor donderdag een parlementair verzoekschrift in gediend.

Belga

Ze bepleiten onder meer de realisatie van een geactualiseerd sigma-plan en een heroriëntering van het afvalwaterzuiveringsbeleid. Ook is er nood aan meer internationale samenwerking, luidt het