Klacht tegen grote baas De Post doorverwezen

De vrederechter van Sprimont heeft een klacht van een 72-jarige Luikenaar, Alphonse Martin, tegen gedegeleerd bestuurder van De Post, Johnny Thijs, doorverwezen naar de handelsrechtbank. De vrederechter verklaarde zichzelf onbevoegd om te oordelen over de klacht wegens de trage briefbedeling. Martin vraagt 1.000 euro schadevergoeding.

Belga

Alphonse Martin, een voormalige postbode, neemt het niet dat overlijdensberichten die hij na de dood van zijn vrouw op 30 november verstuurde, veel te laat zijn aangekomen. Hij had nochtans de priorzegels gebruikt. Desondanks kwamen enkele brieven pas op 5 december, de dag van de begrafenis, bij de bestemmeling toe.

Toen hij dit aankaartte bij De Post, stelde die voor zeven postzegels terug te geven. Martin werpt geen steen naar het personeel. Volgens hem is het systeem fout. Daarom klaagt hij de grote baas van De Post aan voor de morele en financiële schade. De financiële schade komt omdat Martin gevraagd had bij de begrafenis geld mee te brengen voor Artsen zonder Grenzen, in plaats van bloemen.