OCMW-voorzitter Jo Casaer één maand geschorst

Jo Casaer is door de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen voor één maand geschorst voor het versturen van een nep onteigeningsbrief aan 180 inwoners van Brasschaat. Het OCMW van de Antwerpse gemeente stuurde begin juli 2002 aan 180 gezinnen een brief met de mededeling dat hun huis zou moeten onteigend worden voor de opvang van asielzoekers, zoniet dreigde een sanctie van 73.

Belga

000 euro per jaar. Met de brief wilde de OCMW-voorzitter Jo Casaer (CD&V) protesteren tegen het asielbeleid van de federale overheid