Alken opent jacht op zonevreemde gebouwen

Begin december verstuurde de gemeente Alken ongeveer 800 brieven naar gezinnen die eigenaar zijn van gebouwen die mogelijk zonevreemd zijn. De betrokken inwoners krijgen tot eind januari om contact op te nemen met de dienst ruimtelijke ordening. Dat zorgt inmiddels voor een lawine van paniekerige reacties bij het gemeentebestuur.

Kdejager

BR>

“Dat komt door de foute aanpak van de schepen,” zegt VLDraadslid Andres Lesire. “In Kortessem heeft men heel de materie uitgelegd op een druk bijgewoonde infoavond. Eenzelfde aanpak in Alken had voor minder paniek gezorgd,” meent Lesire.

“Wij hebben juist gekozen voor een geïndividualiseerde aanpak,” zegt schepen Frank Deloffer (CD&V). “Het verwonderde ons dat we zo weinig reacties kregen op het decreet van de Vlaamse regering om vergunde zonevreemde gebouwen te regulariseren. Met onze eigen mensen zijn we straat na straat afgegaan en hebben we een inventaris gemaakt. De betrokken mensen hebben we aangeschreven met de vraag contact op te nemen met de dienst ruimtelijke ordening.Wij verkiezen individuele contacten om alles in vertrouwen af te handelen. Dat er een stormloop gekomen is, klopt. We schuiven de aanvragen voor bouwvergunningen voorlopig aan de kant om de hele materie af te kunnen handelen. De ambtenaren in kwestie presteren overuren achter gesloten deuren.”

Zekerheden

Deloffer verdedigt zijn aanpak door te stellen dat hij nu over drie categorieën beschikt: mensen waarvoor er geen probleem is, anderen die iets bijbouwden dat niet geregulariseerd kan worden, en nog anderen die doorverwezen worden naar een architect. “In die zin geven we zekerheden. Het kan dus ook zijn dat er niet geregulariseerd kan worden. De individuele gesprekken hebben ook voor gevolg dat wijzelf al heel wat dossiers bespraken met stedenbouw.”

Receptie

“Deloffer had de paniekreacties kunnen inschatten en een infoavond moeten organiseren in naam van het het gemeentebestuur,” gaat Andres Lesire verder. “Nu lezen we in het nieuwjaarspamflet van de CD&V dat zij met de oplossing komen aandraven. Dat zíj en dus niet het gemeentebestuur een infoavond organiseren voor de Alkenaren. Sprekers zijn dan ook nog eens de bevoegde schepen,Frank Deloffer, en Gerald Kindermans.”

Deloffer begrijpt de reactie van Lesire.“Hij verwijt me nu dat ik politiek garen spin op basis van die dossiers. Maar de spreekbeurt is een beslissing van het partijbestuur dat aan de nieuwjaarsreceptie van de partij een spreekbeurt koppelt over een actueel onderwerp. In dit geval is dat dus zonevreemdheid. Bij een andere gelegenheid was dat mobiliteit.”

Maar ook dan heeft Lesire het moeilijk. “Het is een problematiek die aangepakt werd door een liberale minister, en nu wil de CD&V het op een receptie verkopen als één van haar realisaties.”