Leuven wil subsidies voor ziekenhuisgebouw niet terugbetalen

Leuven is niet van plan de federale subsidies terug te betalen die het OCMW in de jaren '70 ontvangen heeft voor de bouw van het ziekenhuisgebouw aan de Brusselsestraat dat altijd leeggestaan heeft. Dat heeft de Leuvense burgemeester Louis Tobback (SP.A) vrijdagavond gezegd tijdens de nieuwjaarsreceptie van de stad Leuven, de KUL en de legerleiding. Het gaat om een bedrag van circa 15 miljoen euro.

Belga

Leuven dient de subsidies terug te betalen omdat het pand nooit gebruikt werd en het stadsbestuur het wil laten afbreken in het kader van de heropbouw van de volledige circa 7 ha grote ziekenhuissite op deze plaats. Vlaams Gezondheidsminister Vogels stelde in juni in een antwoord aan parlementslid Patricia Ceysens (VLD) dat niet kan worden ingegaan op de Leuvense vraag voor een vrijstelling van de terugbetaling van de subsidies.

Tobback herinnerde er vrijdagavond aan dat de beslissing om dit medisch-technisch ziekenhuisblok te bouwen het gevolg was van een federale beslissing "met als bedoeling de toenmalige unitaire universiteit niet te doen splitsen en de Franstalige unif in Leuven te houden". "Het zou nogal sterk zijn dat men ons zou verplichten als Leuvense gemeenschap om dat geld terug te betalen. Wie gelooft dat men ons voor dat gat kan vangen denkt werkelijk met kerstekinderen te doen te hebben", aldus Tobback.

In dit dossier is ook de K.U.Leuven betrokken vermits het betreffende UZ Sint-Pieter sinds 1980 gezamenlijk beheerd wordt door de UZ KUL en het OCMW. Leuven besliste eind mei met het oog op de komende herinrichting van de site de VZW te ontbinden en de gronden van het ziekenhuiscomplex over te dragen aan de KUL. De Leuvense universiteit wees eind juni de herinrichting van de site toe aan IBC Vastgoed, een onderdeel van de Heijmans Groep, die gespreid over 12 tot 15 jaar in totaal 161,1 miljoen euro zal investeren in ondermeer de bouw van 650 tot 850 woningen.