Beroepsvereniging roept tandartsen op ereloon met 15% te verhogen

De Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) roept tandartsen op vanaf 1 januari 2003 hun honoraria met 15 procent op te slaan. Daarmee wil de VBT een "billijk ereloon" bekomen. Dat moet het jarenlange achterblijven van normale indexaties van de erelonen en de gestegen werkingskosten compenseren, zegt de vereniging in een mededeling.

Belga

De VBT verwerpt het akkoord dat tandartsen met de ziekenfondsen op 23 december 2002 afsloten over de honoraria voor 2003 én 2004.

Het akkoord houdt in dat alle honoraria met 1,97 procent worden opgetrokken. Maar omdat de terugbetalingen door de ziekenfondsen met een gelijk percentage worden opgetrokken, heeft dit geen financiële gevolgen voor de patiënten. Voorts werd afgesproken dat het jaarlijks globaal mondonderzoek terugbetaalbaar wordt voor patiënten tot 50 jaar. Nu was dat beperkt tot patiënten tot 22 jaar.

Volgens de beroepsvereniging geven de verantwoordelijken toe dat het onmogelijk is aan de overeengekomen erelonen moderne tandheelkundige hulp te verstrekken aan de patiënten. Toch kwam er "in extremis" een akkoord, omdat de ziekenfondsen tariefzekerheid voor hun leden wensen en omdat de "vertegenwoordigers van het tandartsen-establishment" niet willen toegeven dat ze gefaald hebben, zo luidt het.

De VBT ziet meerdere redenen waarom de tandartsen de overeenkomst naast zich moeten leggen: Zo krijgen de tandartsen in tegenstelling tot de artsen geen 750 euro voor computerinfrastructuur, ook krijgen zij geen meerwaarde in hun sociaal statuut als zij zich bijscholen. Tandartsen kunnen enkel hun beroep volwaardig en volgens de normen van 2003 uitoefenen, investeren in hedendaagse apparatuur of de huidige normen op gebied van steriliteit volgen als zij hiervoor ook hun rechtvaardig honorarium krijgen, meent de VBT.

Bovendien "zijn tandartsen de enigen die hun openbare gelden binnen de marges houden. Het resterende deel ontsnapt telkenmale aan hun neus en wordt niet benut voor een betere verloning, maar telkens braaf ingeleverd". Volgens de VBT bedragen inleveringsrondes sinds 1996 49,77 miljoen euro, de indexbeperkingen sinds 1993 20,85 miljoen en de niet opgebruikte budgetten sinds 1993 99,30 miljoen euro. De beroepsvereniging wil daaraan een halt toeroepen.

Als de lonen niet omhoog gaan, dreigt een nijpend tekort aan tandartsen in Vlaanderen. Niemand wil immers onder de huidige voorwaarden in het beroep stappen, aldus nog de VBT.