Mater Dei is voorbeeld van schoolparticipatie

Basisschool Mater Dei in Genk-centrum is een praktijkvoorbeeld van participatie in het onderwijs. Dat is alleszins één van de redenen waarom een jury, met vertegenwoordigers uit alle schoolgemeenschappen in Vlaanderen, de basisschool als winnaar van de wedstrijd ‘Schooldirect’ uitroept.

ghouben

Het onderwijstijdschrift Klasse had de Vlaamse scholen opgeroepen praktijkvoorbeelden te signaleren met als achterliggende gedachte dat scholen van elkaar kunnen leren. Om directies en leerkrachten te stimuleren, werd daar een wedstrijd aan gekoppeld met een laptop voor de winnaar. En die ging voor het basisonderwijs naar Mater Dei in Genk, de enige winnaar trouwens in onze provincie. Karel Musschoot, ‘Schooldirect-redacteur’, looft de werking van Mater Dei vooral omwille van de ouderbetrokkenheid in de school.

Directeur Rik Schreurs startte met een project rond de overstap van de kleuterklas naar het eerste leerjaar. Rik Schreurs: “Bij die overstap is de aanwezigheid van de ouders het sterkst: ouders werken aan het emotioneel loslaten van hun kind en voelen zich nauw betrokken bij de processen van leren lezen, schrijven en tellen.”

“Daarnaast worden ouders verschillende keren per jaar uitgenodigd in de school. Dan wordt de gevolgde leesmethode toegelicht, met speciale aandacht voor de wijze waarop zij dit thuis kunnen ondersteunen. Meer dan 85 procent van de ouders gaat op die uitnodiging in. Ouderbetrokkenheid is een belangrijke pijler in onze schoolwerking.

Als ouders aandacht hebben voor de school, leren ze de schooltaal gebruiken en kan je ze drempelverlagend betrekken bij activiteiten.” De lof van de juryleden werd versterkt door het feit dat er op de school rond de dertig procent doelgroepleerlingen zitten (leerlingen waarvan minstens een van de ouders anderstalig is, nvdr). Behalve de erkenning is de prijs voor directeur Schreurs meteen ook een signaal dat de school op de goede weg is.“Dit is voor ons een schoolgemeenschap waarin iedereen die er op de een of andere manier bij betrokken is, kan participeren.”

“Sommige ouders houden er niet zo van om naar bijeenkomsten of dergelijke te komen. Maar ook hen betrekken we er bij. Bijvoorbeeld door hen bloemetjes te schenken met daarop een klein zinnetje dat betrekking heeft op de werking van de school. Het zijn zinnetjes waar men over kan nadenken en waar ongetwijfeld gesprekken over worden gevoerd aan de schoolpoort. We hebben onlangs op de speelplaats zones afgebakend waar ouders kunnen staan als ze op hun kind wachten.Dat is een initiatief dat tot stand kwam met ouders. In alle initiatieven of activiteiten die we opzetten, staat het kind centraal.Daar werken we zowel met ouders als leerkrachten met gebundelde krachten aan. Niet onbelangrijk is dat de helft van ons achtkoppig schoolbestuur ouders zijn van kinderen die hier naar school gaan.”

Aangeboden door onze partners