Sereen afscheid van Mario Verstraete

In het crematorium Westlede te Lochristi hebben zaterdagnamiddag vele honderden mensen tijdens een serene en ontroerende plechtigheid afscheid genomen van Mario Verstraete, de terminale patiënt die zich maandag jl. liet inslapen. Onder hen veel hoogwaardigheidsbekleders, maar ook vele militanten van de socialistische partij waarin de overledene jarenlang gewerkt en gemiliteerd heeft.

Belga

BR>

Mario Verstraete zou in december van dit jaar 40 geworden zijn. Hij verkoos een zachte dood te sterven na een jarenlang ziekbed. In een zelf ingesproken tekst verantwoordde de overledene deze beslissing. Hij deed dat op zakelijke toon, zoals hij ook de voorbije maanden en weken in talrijke interviews voor het recht op waardig sterven had gepleit, het recht op waardig sterven als een voorrecht van de levenden.

Met veel tederheid gaf hij nog een laatste groet aan zijn zoontje, aan zijn ouders, zijn vele vrienden en vriendinnen die hem tot op het einde hebben verzorgd en gesteund. Op zijn gedenkenisprentje gaf de overledene zijn kameraden mee dat hij geprobeerd had een socialist te zijn. De hele plechtigheid verliep volgens een regie die Mario Verstraete zelf had uitgeschreven en waarin hij ook getuigde van zijn liefde voor klassieke muziek waaruit hij veel troost heeft kunnen putten.

Aangeboden door onze partners