Groei biolandbouw slabakt

Print
De biologische landbouw in Vlaanderen slabakt. Van een forse groei zoals eind jaren '90 is geen sprake meer. Landbouwers deinzen ervoor terug om over te schakelen omdat er onvoldoende afzet is.
Maar de distributie zegt dan weer dat net het kleine en onstabiele aanbod hen parten speelt. "Enkel een forse uitbreiding van het aantal biotelers kan die vicieuze cirkel doorbreken", zeggen waarnemers.

Ondanks talrijke inspanningen lijkt de omschakeling in het slop te zitten. In Vlaanderen groeide het areaal landbouwgrond waarop biologisch wordt geboerd eind jaren '90 nog jaarlijks met 49 procent. In 2000 viel er nog slechts een stijging van 25 procent op te tekenen en vorig jaar 18 procent.