Think Media dient klacht in tegen Maurice De Velder

Print
Think Media zal officieel klacht indienen bij het Antwerpse parket tegen voormalig gedelegeerd-bestuurder Maurice De Velder en de met hem verbonden ondernemingen.
Later zal de mediagroep een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen, die de raad van bestuur de machtiging moet geven om de procedures tegen De Velder in te stellen.