VS-economie in tweede kwartaal beter dan verwacht

Print
De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar gegroeid met 1,3 procent op jaarbasis. Dat is 0,2 procentpunt meer dan op basis van de laatste berekening was geraamd.
Dat de toename van het bruto binnenlands product (bnp) hoger uitvalt, komt doordat de export meer is gestegen dan verwacht. De toename bedroeg 14,3 procent, terwijl aanvankelijk werd uitgegaan van 12,3 procent.

In vergelijking met het eerste kwartaal is er wel sprake van een stevige vertraging van de groei. In de eerste drie maanden van dit jaar nam het bnp op jaarbasis nog met 5 procent toe.