"Winkelcentra zijn onvoldoende brandveilig"

Print
Uit een onderzoek van de verbruikersorganisatie Test-Aankoop blijkt dat slechts drie op tien onderzochte winkelcentra voldoende brandveilig is.
Test-Aankoop ging langs bij de tien belangrijkste winkelcentra in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Inzake brandveiligheid kwamen een aantal lacunes aan het licht. Op sommige plaatsen waren er geen rookdetectoren, moeilijk vindbare brandblussers of voorraadruimtes die onvoldoende gescheiden zijn van de winkel. Andere pijnpunten waren een gebrek aan brandwerende deuren of te lage zolderingen.

Ook wat evacuatie betreft deden de anonieme inspecteurs "enkele onrustwekkende vaststellingen". Zo zijn er obstakels voor de nooduitgangen, tegenstrijdige bewegwijzering, een te smalle doorgang bij de kassa's, afwezigheid van het verbod om de lift te gebruiken in geval van brand. In het algemeen blijkt dat een snelle en vlotte evacuatie niet steeds gegarandeerd is.