Stevaert: "Snelheidsbegrenzers horen in ons hoofd"

Print
Het is een illusie te denken dat onze Vlaamse wegen optimaal kunnen ingericht worden. Daarvoor is onze ruimtelijke ordening te slecht. Dat zei Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Steve Stevaert (sp.a) bij de première van de theatermonoloog "Flits!", een preventieproject van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen, dat adolescenten en jongvolwassenen moet warm maken voor verkeersveiligheid.
"In het verkeer wijst men altijd naar de andere. Met zijn allen bijna wijzen we naar de vrachtwagensector. En binnen de vrachtwagensector zegt men: 't Zal wel de fout zijn van de buitenlandse vrachtwagens". En dan worden vooral Oost-Europese chauffeurs met de vinger gewezen, ging Stevaert door. Maar ook de overheid wordt aansprakelijk gesteld, omdat zij nu eenmaal instaat voor de weginfrastructuur. De minister wil zijn taak ter harte nemen, maar zette met volgende cijfers tot nadenken aan: "10 procent van de 1.500 verkeersdoden per jaar heeft te maken met de infrastructuur en de staat van de weg. Tien procent heeft te maken met de staat van het voertuig en de andere 80 procent heeft te maken met onaangepast rijgedrag".

Daarom dringt zich vooral een mentaliteitswijziging op, pleitte Stevaert, die er zich over verbaasde dat de Vlaming maar niet "verontwaardigd" raakte over de vele verkeersdoden, terwijl de enkele slachtoffers van de Dutroux-affaire het hele land in rep en roer zetten.