Dewael: "Resolutie-Nabholz heeft geen enkele waarde"

Print
Vlaams minister-president Patrick Dewael (VLD) betreurt dat een instelling als de Raad van Europa zich met een onderzoek naar de minderheden in België bezighoudt. Door de triomfalistische reacties aan Franstalige kant op de goedkeuring van de resolutie-Nabholz is zijn bereidheid onder het vriespunt gezakt om in de interministeriële conferentie voor het buitenlands beleid naar een eensluidende definitie van een minderheid te zoeken.
Dewael wijst erop dat de resolutie-Nabholz geen enkele juridische waarde meer heeft vermits het amendement-Manzella bepaalt dat het geen gevolgen heeft voor de Belgische grondwet.

Voorts feliciteert de minister-president de Vlaamse parlementsleden met het goedgekeurde amendement dat bepaalt dat Franstaligen die zich in de faciliteitengemeenten vestigen de taal van het gebied moeten kennen. Ook dat amendement is cruciaal, aldus Dewael.