"Hulpprogramma's voor Afrika hebben gefaald"

Print
De internationale hulpprogramma's om de economische situatie in Afrika te verbeteren hebben de afgelopen twee decennia volledig gefaald. Er is dringend nieuw beleid nodig om de armste mensen te beschermen. Dat staat in een rapport van de VN-Conferentie voor Handel en Ontwikkeling (UNCTAD).
"Het armoedepeil in Afrika is gestegen, langzame en grillige economische groei is de norm, de landbouwcrises zijn erger geworden en de de-industrialisatie heeft de groeivooruitzichten beschadigd", aldus het rapport van de UNCTAD.

Zelfs landen waarvan de economie de afgelopen jaren is gegroeid, zoals Mozambique en Uganda, hebben waarschijnlijk nog geen duurzame ontwikkeling bereikt.

Een nieuwe aanpak van de ontwikkeling van Afrika moet volgens het rapport in ieder geval "vangnetten" bevatten om ervoor te zorgen dat de armste mensen baat hebben bij hulpprogramma's.

Veel hulpprogramma's werken volgens de UNCTAD niet omdat ze door donorlanden worden opgelegd en het ontvangende land er niets over te zeggen heeft. Aan economische hulpprogramma's worden gemiddeld 114 voorwaarden verbonden.