Zorgverzekering: alle ziekenfondsen tegen premieverhoging

Print
Na de christelijke en socialistische mutualiteiten verzet ook het liberale ziekenfonds zich tegen de lineaire verhoging van de zorgverzekeringspremie voor 2003 van 10 naar 25 euro. Voor de liberale mutualiteit moet de zorgverzekering een sociale verzekering blijven.
 
De bond betreurt het ten zeerste dat de zorgkassen zelf niet bij het overleg terzake betrokken waren en dat er niet van de gelegenheid gebruik gemaakt werd om structurele veranderingen aan het systeem door te voeren. De liberale mutualiteit pleit reeds lang voor een drastische administratieve vereenvoudiging.