Irak zwicht voor massale druk

Print
Bagdad heeft zich maandag bereid verklaard wapeninspecteurs van de Verenigde Naties toe te laten. Dat heeft VN-secretaris-generaal Kofi Annan bekendgemaakt.
BR>
"Bagdad heeft zonder voorwaarden te stellen ingestemd met de terugkeer van de inspecteurs", aldus de VN-Chef. Ook is het land klaar om onmiddellijk gesprekken te beginnen over organisatorische aspecten voor de terugkeer, zei Annan. Korte tijd daarvoor had de Iraakse minister van Buitenlandse Zaken, Sabri, een brief bezorgd uit Bagdad met die strekking. Het schrijven is door Annan doorgegeven aan de Bulgaarse voorzitter van VN-Veiligheidsraad. De raad zal zich er verder over buigen.

De afgelopen dagen is al druk gespeculeerd over de mogelijke bereidheid van Bagdad de wapeninspecteurs weer toe te laten. De druk op het regime van Saddam Hussein is de afgelopen weken van alle kanten opgevoerd.

Volgens Annan heeft vooral de toespraak van de Amerikaanse president Bush voor de Algemene Vergadering van de VN de internationale gemeenschap geprikkeld. "Bijna alle toehoorders op de Algemene Vergadering hebben druk uitgeoefend op Irak om de inspecteurs weer toe te laten", aldus de secretaris-generaal. Annan prees daarnaast met name de Arabische Liga en haar secretaris-generaal Amr Moussa voor hun rol. De wapeninspecties in Irak maakten deel uit van de akkoorden die in 1991 een einde maakte aan de Golfoorlog. Zeven jaar later moesten echter de laatste inspecteurs, die moesten controleren of Bagdad niet werkte aan massavernietigingswapens, het land gedwongen verlaten.