"Het geld van de kerk" geteld

Print
Wie doet wat in de kerk en hoeveel wordt hij daarvoor betaald? Geert Delbeke, theoloog en jarenlang lid van de redactie van de religieuze televisie- en radioprogramma's van de Katholieke Televisie en Radio Omroep, die vandaag Het Braambos heet, tracht antwoorden te geven in "Het Geld van de Kerk". Het boek (290 blz., 19,95 euro) werd vandaag/dinsdag voorgesteld bij Davidsfonds in Leuven.
BR>
"Het geld van de kerk" is het resultaat van een moeilijke oefening, geeft de auteur toe. Want zelfs binnen een klein land als België heeft de kerk niet één portemonnee, er zijn er duizenden. Delbeke geeft evenveel cijfers en put daarvoor uit een werk van Jean-François Husson, specialist gemeentefinanciën. Maar de auteur tracht alle getallen ook te duiden. Bijvoorbeeld met een historische omkadering die teruggaat tot de eerste christenen. Of met een vergelijking van de inkomsten van priesters in de buurlanden (Nederland, Frankrijk, Italië, Duitsland) en hier.

Een Belgische bisschop haalt een jaarsalaris van 68.500 euro binnen, de kardinaal krijgt zelfs 85.000. Of 7.100 euro per maand. Een pastoor moet tevreden zijn met maandelijks 1.417 euro of 2.125 euro bruto als hij meer dan één parochie tot zijn bevoegdheid rekent. Maar behalve deze bezoldiging krijgt de pastoor ook een gratis woonst, een deel van de misintenties, van huwelijken en begrafenissen én de opbrengst van de offergang. Maar het stoelgeld is voor de kerkfabriek. De parochie krijgt het geld uit de offerblok én de opbrengst van de kaarsenverkoop.

Ook in de kerk heeft alles een prijs, zelfs huwelijken en begrafenissen. Al verschillen die van bisdom tot bisdom en van uur tot uur. Een begrafenis kost in Antwerpen, Hasselt en Mechelen-Brussel 200 euro. Gent rekent evenveel, maar heeft een sociaal tarief (125 euro) voor begrafenissen om 9.30 uur of vroeger. In Brugge worden drie tarieven gehanteerd: 97,5 euro (om 9 uur), 244 euro (om 10 uur) of 362 euro (om 11 uur). "Maar als families die financiële last niet aankunnen, dan zal de pastoor er voor zorgen dat ook voor die mensen een gewone uitvaardienst gedaan wordt", schrijven de bisdommen voor.

Wie vandaag het klooster binnen gaat, moet geen bruidsschat meer betalen. Vroeger was dat anders. Twintig jaar geleden werd aan elke karmelietes 200.000 frank (5.000 euro) aangerekend om 'binnen' te mogen. Als die zuster het klooster verlaat, dan heeft zij recht op financiële hulp. Dat bedrag moet haar helpen om werk te vinden en een woning. Maar wie levenslang kloosterling blijft, geniet een onbetaalbaar voordeel: religieuzen leven in de regel vijf jaar langer dan de doorsnee Belg.