Staking bij Ziegler in Strombeek-Bever

Print
Een dertigtal werknemers van de transportmultinational Ziegler aan de zetel in Strombeek-Bever, is dinsdagmorgen niet aan het werk gegaan. Aanleiding is het ontslag van een BBTK-vakbondsafgevaardigde wegens een zware fout, zo verklaarde Philippe Van Snick (LBC).
BR>
Begin september werd al eens actie gevoerd tegen het ontslag van de afgevaardigde. Toen werden pamfletten uitgedeeld om de gespannen verhoudingen tussen directie en vakbonden aan te klagen.

De actie van dinsdag is beperkt, beklemtoont Van Snick. "We willen de directie enkel wakker schudden en de discussie opnieuw openen. Er was nog nooit staking bij Ziegler, de actie van vandaag zal dan ook zwaar aankomen", luidde het. Afgelopen vrijdag was er paritair comité. De directie kwam niet opdagen, zodat niets kon beslist worden, aldus Van Snick.