Antwerpenaars produceren meest afval, Limburgers sorteren het meest

Print
Het huishoudelijk afval van de Vlaamse huishoudens blijft toenemen, hoewel die stijging zeer beperkt is vergeleken met de vorige jaren. Dat blijkt uit een studie van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), die de effecten van het afvalpreventiebeleid in Vlaanderen moet meten.
In 2001 produceerde de Vlaming gemiddeld 565 kg afval: 380 kg werd selectief ingezameld en de resterende 185 kg verdween in de vuilniszak of werd bij het grof vuil gezet.

Toch heeft de afvalpreventie sinds 1997 vruchten afgeworpen, stelt het kabinet van Vlaams minister van Leefmilieu Vera Dua (Agalev). Om dat te meten werden door de OVAM acht indicatoren ontwikkeld. Een daarvan is de verhouding tussen de afvalproductie per inwoner en de hoeveelheid producten die hij of zij aankoopt. Daaruit blijkt dat de afvalberg trager groeit dan het bruto binnenlands product, wat erop kan wijzen dat de preventieacties effect sorteren. De preventie-indicatoren tonen eveneens dat het aantal gebruikers van compostvaten tijdens de periode 1996-2001 verviervoudigd is tot 8 procent, dat de hoeveelheid verpakking per consumptie-eenheid daalt en dat mensen steeds meer hun toevlucht zoeken tot anti-reclamestickers en kringloopgoederen. Toch is de hoeveelheid (gratis) reclamedrukwerk door die stickers niet afgenomen, maar sinds 1998 gestegen. "Ook wat betreft het gebruik van eenmalige verpakkingen is er nog heel wat werk aan de winkel", aldus OVAM.

Opvallend zijn de grote verschillen tussen gemeenten en provincies onderling. Vlaams-Brabant produceert het minst huishoudelijk afval (494,8 kg per inwoner), maar sorteert ook het minst (328,7 kg). In Limburg wordt weliswaar meer afval geproduceerd (579,1 kg huishoudelijk afval per inwoner), maar daar staat tegenover dat de Limburgers de voortrekker zijn voor het sorteren van afval (436,5 kg per inwoner). De provincie Antwerpen produceert de grootste gemiddelde hoeveelheid huishoudelijk afval (593,6 kg per inwoner). Bij de gemeenten varieert de totale hoeveelheid huishoudelijk afval van 207,5 kg tot 938,7 kg per inwoner. "Het blijft opvallend dat vooral landelijke gemeenten en gemeenten met een GFT-inzameling goed scoren inzake restafval en dat de kustgemeenten en bepaalde groenafvalregio's en gemeenten met een slechte prijszetting het zeer moeilijk hebben om een kentering te realiseren", aldus de OVAM.