Cassatie beslist volgende week over doorverwijzing Delcroix

Print
Het Hof van Cassatie zal zich ten vroegste volgende week dinsdag uitspreken over het beroep dat gewezen CVP-minister Leo Delcroix heeft aangetekend tegen zijn verwijzing naar de rechtbank in verband met de milieuboxenaffaire. De advocaten krijgen tot die dag de tijd om schriftelijk te repliceren op het rekwisitoor van de advocaat-generaal. Die vraagt de verwerping van het cassatieberoep.
Leo Delcroix werd, samen met Jean-Pierre Bleyen van Zincpower en Dominique Willemse van ICC op 2 mei door de Antwerpse Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) naar de correctionele rechtbank van Hasselt verwezen voor zijn vermeend aandeel in de zogenaamde milieuboxenaffaire.

De zaak heeft te maken met de aanbesteding voor de aanmaak van 2.000.000 milieuboxen in 1991, een order van zo'n 25 miljoen euro dat werd binnengehaald door Aralco, een dochteronderneming van ICC. Dat besteedde 40 procent uit aan concurrent Plascobel, dat 50.000 euro schonk aan de studiedienst van de toenmalige CVP.