Vande Lanotte: begroting in evenwicht vereist 1 miljard besparingen

Print
De federale regering moet op zoek naar 1 miljard euro om een begroting in evenwicht te kunnen voorleggen. Dat verklaart begrotingsminister en vice-premier Johan Vande Lanotte (sp.a) in een interview met het weekblad Knack. Het zal volgens hem moeilijk worden om alle afspraken die werden gemaakt ook uit te voeren. De opmaak van de begroting 2003 wordt geen makkelijke klus. Dat lieten zowel minister Vande Lanotte als premier Guy Verhofstadt al eerder weten. Paarsgroen wil het parlement in oktober voor de vierde keer op rij een begroting in evenwicht voorleggen, maar dient tegelijkertijd rekening te houden met een economie die maar niet op gang komt. De bewindsploeg neemt zich voor om bij de opmaak voorzichtige hypotheses te hanteren.
Bij de opening van de Internationale Jaarbeurs in Gent benadrukte de premier dat alle geplande maatregelen die de economie versterken onverkort zullen worden uitgevoerd: de bijkomende verlaging van de sociale lasten met 100 miljoen euro, de verlaging van de vennootschapsbelasting, de invoering van de fiscale vrijstelling in investeringsreserves voor KMO's, de verdere verlaging van de personenbelastingen en de uitvoering van het meerjarenplan voor de verhoging van de sociale minima. Volgens Vande Lanotte zal dit heel moeilijk worden.

Op basis van de eerste technische ramingen besluit de begrotingsminister immers dat één miljard euro zal moeten worden bespaard om de begroting in evenwicht te houden. Indien de regering alle beloftes wil nakomen, zal er ruimte moeten worden gecreëerd, stelt Vande Lanotte. Lukt dat niet, zal elke partij zijn ambities moeten inperken, luidt het. De sp.a wil in elk geval werk maken van gratis woon-werk-verkeer, maar zal dit ook moeten "toetsen aan de haalbaarheid van het moment".

De begrotingsteugels vieren - zoals sommige EU-landen doen - is voor Vande Lanotte geen optie. "Dat is niet verstandig, omdat we nu eenmaal met een hoge staatsschuld zitten". De kritiek van gewezen premier Jean-Luc Dehaene op het volgens hem te lakse paarsgroene begrotingsbeleid is bij Vande Lanotte in het verkeerde keelgat geschoten. "De manier waarop nu plots gezegende maagden opstaan zit mij hoog. Als ik mij baseer op uitgezuiverde cijfers van de Nationale Bank constateer ik dat de regering-Dehaene in vier jaar tijd de schuld heeft afgebouwd met 11,6 procent, terwijl wij in drie jaar tijd - en in slechtere economische omstandigheden - een schuldafbouw van 12,5 procent gerealiseerd hebben". Vande Lanotte wijst er ook op dat de gemiddelde groei tijdens de vorige legislatuur 2,5 procent bedroeg en nu slechts 1,9 procent. Bovendien heeft de vorige regering een deel van de schuld afgelost door voor 400 miljard frank goud te verkopen.

De heisa rond de wapenlevering aan Nepal was volgens Vande Lanotte ook voor de sp.a een moeilijke beslissing. Zijn partij heeft op het kernkabinet van 11 juli - toen de beslissing viel - zelfs de meeste vragen gesteld. "Over die exportlicenties is bijna een uur gediscussieerd en in die discussie zijn wij het die het voortouw hebben genomen en finaal gezegd hebben dat er genoeg argumenten waren om wel te leveren". Dat de sp.a Agalev in het dossier heeft laten vallen, ontkent de vice-premier. De groenen hebben zich volgens Vande Lanotte zelf in de problemen gebracht door verschillende versies van de feiten te geven en niet meteen te zeggen waar het op stond. Vande Lanotte blijft erbij dat Agalev en de sp.a beter kunnen samengaan. "Maar een jonge man die een meisje zes keer de liefde verklaart en zes keer de deur wordt gewezen is een steenezel als hij het nog een zevende keer probeert".

Het dossier-Nepal deed ook geen deugd aan de alliantie die de sp.a met Spirit wil smeden. "Maar we hebben nooit gezegd dat we één partij zouden gaan vormen. We hebben niet gekozen voor eenheidsworst, maar voor een kartel waarin mensen kunnen zitten met soms heel verschillende meningen", dixit Vande Lanotte.