Vlaams Blokproces in beroep: behandeling op 20/11

Print
Het Vlaams Blokproces voor het hof van beroep in Brussel zal worden behandeld op 20, 26 en 27 november 2002. Die data heeft het hof dinsdagochtend tijdens een korte zitting vastgelegd in overleg met alle partijen. De zaak zal in zijn geheel worden behandeld. De kwestie over de bevoegdheid van het hof zal dus niet afgesplitst worden van de grond van de zaak.
Dinsdag was de eerste zitting van het strafproces tegen drie vzw's van het Vlaams Blok voor het Brusselse hof van beroep. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding en de (Nederlandstalige) Liga voor de Rechten van de Mens dagvaarden de drie vzw's rechtstreeks voor de strafrechtbank wegens inbreuken op de racismewetgeving.

Op 29 juni vorig jaar verklaarde de Brusselse strafrechtbank zich in eerste aanleg onbevoegd. De rechtbank oordeelde dat het om een politiek misdrijf ging, in plaats van een misdrijf van gemeen recht, en dat ze daarom niet bevoegd was, maar wel het assisenhof. Zowel de Liga, het Centrum als het openbaar ministerie gingen tegen dat vonnis in beroep.