Begroting 2003 provincie Limburg voorziet bijna 1 miljoen overschot

De begroting 2003 van de provincie Limburg voorziet een overschot van 991.561 euro. Limburg neemt zich daarnaast voor om tot 2006 geen bijkomende belastingsverhogingen door te voeren. Dat zijn de voornaamste vaststellingen uit de provinciale begroting die gedeputeerde voor begroting en financiën Jean-Paul Lavigne (VLD) dinsdag voorstelde.

Belga

Lavigne benadrukte dat de provincie door de afschaffing van het investeringsfonds 619.733 euro moet inleveren. Maar dat heeft geen effect op de provinciale investeringen. Integendeel, die stijgen nog. Zo wordt er volgend jaar zo'n vijf miljoen euro uitgetrokken voor investeringen in het provinciaal onderwijs.

Ook op cultureel vlak zijn er een aantal in het oog springende investeringen voorzien. De provincie zal in het najaar in het provinciaal Gallo-Romeins museum van Tongeren een ambitieuze tentoonstelling rond Neanderthalers opzetten. Voor de organisatie hiervan trok de provincie 0,89 miljoen euro uit. De tentoonstelling zal er volgens Lavigne voor zorgen dat Limburg zich op cultureel vlak zal kunnen concurreren met steden als Antwerpen en Gent. Voor de uitbreiding van het Gallo-Romeins museum in Tongeren is een bedrag voorzien 1,3 miljoen euro. De uitbreiding moet tegen 2006 een feit zijn.

Om tot een begroting in evenwicht te komen, went de provincie 5,7 miljoen aan van de boni geboekt tijdens de vorige jaren. "Dit betekent absoluut niet dat de provincie op een faillissement afstevent", stelde Lavigne, die beklemtoonde dat de provincie nog over voldoende reserves beschikt. De schuldenlast van de provincie bedraagt 22,32 miljoen euro, wat een daling van 16,25 naar 15,4 procent inhoudt.

De personeelsuitgaven voor onderwijs en administratie stijgen in 2003 met 4,7 procent ten opzichte van 2001. Dat is volgens de gedeputeerde deels te wijten aan de periodieke verhogingen van de eindejaarstoelage en de aanpassing van een aantal weddeschalen in het kader van de uitvoering van de CAO 2002. Ook de werkingsuitgaven van de provincie stijgen met 19,8 procent (tot 24,44 miljoen euro).