Bouwfederatie heeft globaal actieplan tegen zwartwerk

De Confederatie Bouw wil met een breed actieplan zwartwerk in de bouwsector aanpakken. Met een batterij maatregelen - zowel binnen de sector als via wetgevende initiatieven - richt de Confederatie zich op de fraude binnen de bouwbedrijven en op het informele circuit. "Een efficiënt bestrijdingsbeleid kan niet zonder twee fundamentele factoren", zo zegt voorzitter Andre Dherte van de Confederatie, "ten eerste moet de regering zich blijvend engageren voor een verdere verlaging van de arbeidskosten en ten tweede moet de controle op het zwartwerk worden versterkt".

Belga

Binnen de ondernemingen moet het stelsel van tijdelijke werkloosheid grondig worden herzien en moet via beloning of bestraffing het aantal aangegeven arbeidsuren drastisch worden verhoogd. De SIS-kaart kan een oplossing bieden voor een betere registratie van de arbeidsuren. Om het grote prijsverschil tussen het officiële en informele circuit te verkleinen, moet de particulier via fiscale voordelen of een verlaagd btw-tarief aangemoedigd worden om voor uitgevoerde werken het factuur te vragen.

De Confederatie vraagt de regering om de regeling zelfstandige in bijberoep te verbeteren en het probleem van de schijnzelfstandige eindelijk aan te pakken. Het zwartwerk in de bouwsector weegt ook op de conjunctuur in de bouw. Al meer dan anderhalf jaar houdt de conjuncturele dip aan. Ook de toekenning van het aantal bouwvergunningen blijft in alle subsectoren laag...