Sobelair: personeel akkoord met minder loon

Een ruime meerderheid van het Sobelair-personeel heeft ingestemd met minder loon. Hiermee lijkt de charterdochter van het failliete Sabena, na de overname door de Brusselse zakenman Aldo Vastapane en Luc Mellaerts, definitief gered. Bij de overname, een eerste poging in april en een tweede -definitieve- in juni, werd duidelijk vooropgesteld dat twee voorwaarden moesten vervuld worden. Zo moesten de personeels- en de leasingkosten samen met zo'n 10 miljoen euro naar beneden. Zoniet dreigde de liquidatie.

Belga

Beide voorwaarden zijn nu vervuld. Volgens Natalie Hiel van het CCOD wordt bij het personeel voor 4 miljoen euro bespaard. "Alle personeelscategorieën leveren in, de hoogste barema's procentueel het meest". De duurste categorie, de piloten, moet 25 pct van zijn loon inleveren. De voorbije dagen werd over de besparing een referendum bij het personeel georganiseerd. "Zo'n 69 pct nam deel aan het referendum, van wie er 84 procent de voorstellen goedkeurde", aldus Hiel.

Bij Sobelair werken een 400-tal personeelsleden.