VS bouwen zoektocht naar banden al-Qaida en Irak af

Print
Hoewel de militaire maatregelen tegen het Irak van Saddam Hoessein in de Verenigde Staten bovenaan de politieke agenda staan, heeft de regering van president George W. Bush besloten niet langer aandacht te besteden aan een van de belangrijkste argumenten die voorstanders van een oorlog tegen Irak al maanden aanhalen: de banden die het land zou hebben met al-Qaida en andere terroristische groeperingen. Dat bericht de Washington Post dinsdag.
De CIA zou daartoe overtuigende bewijzen hebben gevonden. Terrorismespecialisten van de Amerikaanse inlichtingendienst onderzochten foto's, informatie, opgenomen gesprekken en andere onderschepte communicatie die buitenlandse informanten hen toespeelden. Conclusie? Saddam Hoessein heeft geen banden met al-Qaida-leden die zich in het noorden van Irak ophouden.

Ook zijn er volgens de CIA geen afdoende bewijzen om met zekerheid te stellen dat Mohammed Atta, de vermeende leider van de groep kapers die de aanslagen op 11 september pleegde, in april 2001 in Praag een ontmoeting had met een Iraakse veiligheidsagent. Vertrekkend van deze twee conclusies heeft de regering van Bush beslist om zich toe te spitsen op de veronderstelling dat Bagdad nog altijd chemische, biologische en nucleaire wapens produceert. Verwacht wordt dat Bush tijdens zijn toespraak aanstaande donderdag voor de Verenigde Naties de aandacht op dit aspect zal vestigen.

Maandag gaf Bush al duidelijk te kennen dat hij de denkpiste van de banden tussen Saddam Hoessein en al-Qaida op zijn beloop wil laten. Tijdens een ontmoeting met de Canadese premier Jean Chrétien in Detroit zou hij hebben gezegd dat de banden tussen al-Qaida en Irak nu niet aan de orde zijn voor de VS. "Het standpunt waar ze (CIA) nu van uitgaan, is de productie van massavernietigingswapens", zo antwoordde Bush volgens Jean Chrétien op diens vraag hoe het met de banden tussen al-Qaida en Irak zit.

Een ander punt dat de Washington Post aanhaalt om te staven dat de aandacht van de CIA minder naar links tussen Irak en de terreurbeweging uitgaat, is het feit dat in de hoofdkantoren van de CIA in Langley, Virginia, geen onderzoekscel is opgericht die zich uitsluitend met Irak bezighoudt.