Blok versus Liga: geen proces over bevoegdheid beroepshof

Dinsdag begint voor het Brusselse hof van beroep het proces van de drie vzw's van het Vlaams Blok. Ze werden vorig jaar voor de strafrechtbank gedaagd door de Liga voor de Mensenrechten en het Centrum voor Gelijkheid van kansen.

Belga

Zowel de Liga als het Blok zijn geen vragende partij om op het proces voor het hof van beroep eerst een debat over de bevoegdheid van het hof te voeren.

Op 29 juni vorig jaar verklaarde de strafrechtbank in eerste aanleg zich onbevoegd over de rechtstreekse dagvaarding voor racisme-inbreuken door drie vzw's van het Blok.

De rechtbank oordeelde dat indien hier al van een misdrijf sprake is, het om een politiek misdrijf gaat en dus dat de zaak maar voor het assisenhof moest gebracht worden.

Zowel de Liga als het Vlaams Blok willen geen gescheiden debat over de bevoegdheid. "De kwestie van het politiek misdrijf is onlosmakelijk verbonden met die over de feiten zelf. Dus is een apart debat onlogisch en onzinnig en overigens ongebruikelijk in strafzaken", zegt Jos Vander Velpen, advocaat van de Liga. Blok-senator Jurgen Ceder laat een gelijkaardig geluid horen. "We zouden de kwestie van de bevoegdheid liefst met die over de grond van de zaak behandelen. Maar indien het hof het anders wil, zullen we ons daar echter niet tegen verzetten en geen vertraging veroorzaken", zegt de senator.