N-VA vindt louter prestatiegebonden betaling arts niet houdbaar

Print
De N-VA wil dat de huisarts een vrije beroeper blijft, maar vindt dat een louter prestatiegebonden terugbetaling niet langer houdbaar is. Er moet een gemengd stelsel komen van honorering per ingeschreven patiënt, aangevuld met een taakgerichte honorering.
De N-VA waarschuwt voor de nefaste gevolgen van de afname van de maatschappelijke erkenning en de materiële ondersteuning van de huisarts. Voor de partij van Geert Bourgeois moet de regering in de begroting 2003 werk maken van echelonnering. De huisarts moet erkend worden als de belangrijkste toegangspoort tot de gezondheidszorg. Daarnaast moet het materiële statuut gevoelig verbeterd worden: een aangepast sociaal statuut en een vaste forfaitaire honorering naast de prestatiegebonden geneeskunde.