"Regeringspartners hebben Agalev liggen gehad"

Print
De regeringspartners hebben Agalev "liggen gehad" in de besluitvorming rond de wapenlevering aan Nepal. Dat heeft kersvers minister van Volksgezondheid, Leefmilieu en Consumentenzaken Jef Tavernier zondag toegegeven in het VRT-programma De Zevende Dag.
Tavernier zei wel geen problemen te zien voor een samenwerking met minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel, algemeen beschouwd als de drijvende kracht achter de wapenleveringen aan Nepal. "Die samenwerking is mogelijk, op basis van duidelijke afspraken en onder duidelijke voorwaarden. Sowieso is het met Louis Michel beter goede afspraken te maken", aldus de Agalev-minister.
Tavernier herhaalde dat de groenen nooit voorstander zullen zijn van wapenleveringen. Toch is de situatie in het dossier-Nepal volgens hem de afgelopen week grondig veranderd. "Belangrijk is dat er een omkadering is gekomen". Tavernier verwees naar de aankondiging van Louis Michel dat er in Kathmandu een task force van België komt om toe te zien op de naleving van de mensenrechten.