Staaloorlog VS-Europa: vrijstelling voor 178 producten

De Verenigde Staten hebben in het handelsconflict met de Europese Unie en Japan opnieuw 178 buitenlandse staalproducten vrijgesteld van de fors hogere invoertarieven. In totaal gaat het al om 727 producten waarop geen extra heffing wordt geheven.

Belga

Het was president George W. Bush die in maart de Amerikaanse staalbedrijven in bescherming nam en fors hogere invoertarieven aankondigde voor geïmporteerd staal. Er bestaat wel een achterpoortje. Zo zijn producten uitgesloten van de hogere invoertarieven als ze niet of nauwelijks op de Amerikaanse markt beschikbaar zijn, als ze noodzakelijk zijn voor het Amerikaanse bedrijfsleven en als ze niet, op korte termijn, vervangbaar zijn door een ander staalproduct uit de VS.

Sinds 5 maart 2002 werden al zeven lijsten met uitzonderingsproducten gepubliceerd. De lijst van donderdag zou de laatste dit jaar zijn, zo verkondigde Bush. Het is nog onduidelijk of de staalgroep Arcelor, met onder meer de fabrieken Sidmar en Cockerill-Sambre in België, zal kunnen profiteren van de 178 nieuwe vrijstellingen.