Boete van ongemutste parkeerwachter telt niet

Er is nieuwe hoop voor Britse automobilisten. Boetes wegens verkeerd parkeren zijn slechts geldig als de gulle bekeuringenuitdeler een uniformmuts draagt. In Brighton spuien parkeerwachters om de twee minuten een boete. Een foutparkeerder had ook zo'n document gekregen en was gaan klagen tegen een parkeerwachter die met de boete niets van doen had.

Belga

De bestuurder kreeg van zijn gesprekspartner de vraag "had mijn collega zijn muts op?" Waarop de bestuurder ontkennend antwoordde en de repliek luidde: "maar dan moet u niets betalen!" Een politiewoordvoerder bevestigde dat parkeerwachters enkel een boete mogen uitschrijven als zij "het uniform dragen". Dit omvat ook een muts. Wie het hoofddeksel omwille van de hitte afzet, dient het weer te dragen bij het uitdelen van een boete