Belgen hamsteren wapens

Het wapenbezit in ons land is sinds 2001 fors gestegen. Vorig jaar konden 16.167 mensen een vergunning bemachtigen voor een verweerwapen, zoals pistolen en revolvers. Een stijging met 46% in vergelijking met het jaar daarvoor.

BR>

Ook het aantal registraties voor jacht- en sportwapens nam toe, van ongeveer 13.500 tussen juni 2000 en juni 2001 naar 18.500 in de periode juni 2001-juni 2002, een stijging van 37%. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie. De stijging heeft voor een groot deel te maken met de aangekondigde nieuwe wapenwet. Heel wat mensen lijken de strengere normen van die wet voor te willen zijn en schaffen zich nog vlug een wapen aan.

De nieuwe wet moet het aantal wapens drastisch verminderen. Een verplichte vergunning voor alle wapens is één van de belangrijkste elementen. Momenteel is enkel een vergunning nodig voor verweerwapens. Nu worden ook jacht- en sportwapens vergunningplichtig gemaakt. Deze wapens zijn nu op vertoon van de identiteitskaart verkrijgbaar.