Semtex in gevangeniscellen

In juli vonden bewakers springstoffen in verscheidene cellen van Oostblokkers in de gevangenis van Merksplas. Vermoedelijk gaat het om semtex, een ontplofbare stof waarvan een uiterst kleine hoeveelheid grote schade kan aanrichten. Semtex werd o.a. gebruikt bij de aanslag op de Panam-Boeing boven Lockerbie in 1988 waarbij 270 doden vielen.

BR>

In kringen van gevangenisbewaarders doen de jongste weken verhalen de ronde over semtex in cellen van Oostblokkers. Tot op heden zouden volgens hen in een vijftal cellen in Merksplas explosieven gevonden zijn. De directie ging niet over tot het doorzoeken van alle cellen omdat zoiets aanleiding kon geven tot een opstand in de gevangenis.

Volgens de bewakers werden voordien ook al gelijkaardige vondsten gedaan in Waalse gevangenissen. De betrokken gedetineerden werden toen in allerijl overgeplaatst naar de gevangenis van Oudenaarde.

De politie bevestigde ons twee concrete gevallen. In de eerste week van juli werden explosieven aangetroffen in een doos cornflakes in een cel in Merksplas. Twee weken later deed de directie een beroep op een speurhond van de politie om cellen te onderzoeken.

De hond vond bij één gevangene twee verschillende soorten springstof op zijn lichaam. De explosieven hadden de vorm van een lichtgekleurde tabakszak. Er zaten vier draden in. De andere stof had een platte vorm, was oranje van kleur en er staken eveneens vier draden uit.

DOVO, de ontmijningsdienst van het leger, kwam ter plaatse. Die dienst is nog altijd bezig met het onderzoek van de springstoffen. Het gerechtelijk labo helpt daarbij.

Het onderzoek naar de achtergrond van de zaak moet nog starten. De speurders hebben nog geen enkele gevangene ondervraagd. Zij wachten eerst de resultaten van de labo-onderzoeken af.