Geen verkoop van alcoholpops meer in Lanakense jeugdhuizen

In de vijf jeugdhuizen in het Limburgse Lanaken zullen voortaan geen alcoholpops meer verkocht worden. Ook op fuiven die door de jeugdhuizen of de jeugddienst van de gemeente georganiseerd worden, zullen de limonadedrankjes waarin alcohol vermengd is, niet meer te krijgen zijn. Dat heeft de jeugddienst van de gemeente Lanaken in samenspraak met het gemeentebestuur beslist.

Belga

Volgens schepen van jeugd Vera Jans is Lanaken de eerste Vlaamse gemeente die voor het verbruik en de verkoop van de door jongeren erg geliefde limonadedrankjes een regeling heeft uitgewerkt. "Momenteel bestaat er geen enkele regelgeving op federaal of Vlaamse niveau. Met onze campagne, die zich voornamelijk tot 12 en 13-jarigen richt, willen we daartoe een eerste aanzet geven. De campagne is zeker niet betuttelend bedoeld, maar moet de jongeren in onze gemeente laten inzien dat er enig gevaar schuilt in het verbruik van alcoholpos", aldus Jans.

Onderzoek door het Centrum voor Alcohol- en andere Drugs (CAD) heeft onlangs uitgewezen dat de verbruikers van alcoholpops zich vooral in de leeftijdsgroep van 13 tot 15 jaar situeren en dat tien procent van hen wekelijks alcoholpops drinkt. "De wet op het alcoholverbruik bepaalt dat minderjarigen geen sterke drank mogen kopen, maar de alcoholpops zijn momenteel vrij verkrijgbaar in café's en warenhuizen, waardoor jongeren er vrij makkelijk aan geraken. Wanneer iemand van jongsaf aan al dergelijke drankjes drinkt, vergroot de kans dat hij of zij eraan verslaafd geraakt", aldus Carine Bortelmans van het CAD.