Motorcross in Vlaanderen krijgt meer mogelijkheden

De Vlaamse regering heeft, onder druk van Guy Vrijs, gedeputeerde van sport voor de Provincie Limburg, in het kader van het verdere bestaan van de motorcross enkele belangrijke beslissingen genomen, waardoor de toekomst van de sport er weer meer rooskleurig uitziet. De Vlaamse regering besliste dat er drie soorten omlopen zullen blijven bestaan in het Vlaamse Gewest, goed voor minimaal twaalf en maximaal vijftien permanente circuits met trainingsfaciliteiten.

Belga

De drie soorten omlopen zijn permanent, tijdelijk, of occasioneel van aard. Onder de permanente omlopen verstaat men omlopen voor gemotoriseerde sporten met trainingsfaciliteiten waarop meer dan drie wedstrijden per jaar kunnen worden georganiseerd en waarop permanent kan getraind worden (Klasse 1 volgens Vlarem-wetgeving). Onder tijdelijke omlopen verstaat men omlopen voor gemotoriseerde sporten zonder trainingsfaciliteiten waarop per jaar hoogstens drie wedstrijden met bijhorende oefenritten op de dag zelf of de dag ervoor plaatsvinden (Klasse 2). Occasionele omlopen zijn omlopen zonder trainingsfaciliteiten waarop per jaar hoogstens één wedstrijd met bijhorende oefenritten op de dag zelf of de dag ervoor plaatsvindt (Klasse 3).

Door deze beslissingen zullen permanente circuits zonder trainingsfaciliteiten moeten omschakelen naar tijdelijke omlopen of anders gewoon verdwijnen. In totaal komen er minimum twaalf en maximum vijftien permanente circuits. Momenteel zijn er dat maar drie: Lille (Antwerpen), Lommel (Limburg) en Neeroeteren (Limburg) De spreiding per provincie is als volgt opgedeeld: Antwerpen en Limburg mininum 3, maximum 4; Oost Vlaanderen vier, West-Vlaanderen twee; Vlaams Brabant één. Onderlinge uitwisselingen tussen provincies voor wat betreft permanente oefencircuits is niet mogelijk.