Irak nodigt VN-wapeninspecteurs uit naar Bagdad

Irak heeft donderdag in een verrassende ontwikkeling het hoofd van het wapeninspectieteam van de Verenigde Naties, Hans Blix, uitgenodigd voor een bezoek aan Bagdad. De Iraakse regering zegt bereid te zijn tot besprekingen die kunnen leiden tot een terugkeer van de wapeninspecteurs naar Irak. Het is bijna vier jaar geleden dat de inspecteurs voor het laatst in Irak actief waren.

AP Ned

De Iraakse minister van buitenlandse zaken Naji Sabri stuurde de secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan, een brief waarin wordt gezegd dat zijn regering graag Blix en diens medewerkers "op een zo snel mogelijk overeen te komen tijdstip" in Bagdad zal verwelkomen.

Annan heeft lange tijd geprobeerd de Iraakse regering zover te krijgen dat die zou instemmen met de terugkeer van wapeninspecteurs naar Bagdad. Drie ronden van besprekingen sinds maart dit jaar leverden echter weinig op. Aan het slot van de laatste ronde, op 5 juli in Wenen, kwamen Annan en Sabri overeen dat de besprekingen zouden worden voortgezet. Aan het overleg in Wenen werd ook deelgenomen door Blix.

De brief van Sabri aan Annan is het eerste Iraakse document waarin openlijk melding wordt gemaakt van een terugkeer van de inspecteurs. Sabri verwijst naar Annans suggestie van augustus 1998 "voor een algehele evaluatie van de mate waarin Irak zijn verplichtingen is nagekomen".