Roemenië vrijwaart Amerikanen van aanhouding door strafhof

Roemenië heeft donderdag als eerste land een verdrag met de Verenigde Staten gesloten om Amerikaanse staatsburgers te vrijwaren van arrestatie op bevel van het Internationale Strafhof.

AP Ned

De overeenkomst werd volgens de Amerikaanse ambassade in Boekarest ondertekend door de Amerikaanse onderminister van buitenlandse zaken John Bolton en diens Roemeense ambtgenoot Cristian Diaconescu. Het akkoord met de VS betekent volgens Diaconescu geenszins een verzwakking van het strafhof, waarvan Roemenië de oprichting in 1998 heeft onderschreven.

Het akkoord met de VS biedt Roemenië geen concreet voordeel in ruil voor de medewerking, maar Boekarest streeft naar een goede verstandhouding met Washington met het oog op de NAVO-top van later dit jaar, wanneer het een uitnodiging hoopt te ontvangen om tot het bondgenootschap toe te treden.

Het hof, dat bevoegd is personen te vervolgen die zich waar ook ter wereld schuldig maken aan schending van het internationale humanitaire recht, is 1 juli in werking getreden. De Verenigde Staten zijn onder de vorige president Bill Clinton met de oprichting van het hof akkoord gegaan, maar hebben hun instemming onder de huidige president George Bush ingetrokken.

De VS vrezen voor politieke vervolging van hun staatsburgers en hebben een wet aangenomen die de president machtigt om Amerikanen die op last van het strafhof worden opgepakt, zo nodig met geweld te bevrijden. De wet verbiedt ook deelname van Amerikaanse strijdkrachten aan vredesoperaties als zij niet voorbaat van vervolging worden gevrijwaard.