"Josaphat-tunnel noodzakelijk voor uitbouw GEN"

De bouw van een spoortunnel van het Schuman- naar het Josaphat-station in Brussel is onontbeerlijk voor de uitvoering van het gewestelijk expressnet (GEN). Dat heeft Brussels staatssecretaris voor Ruimtelijke Ordening Willem Draps donderdag op een persconferentie benadrukt. Hij zet zich op die manier af tegen het protest van sommige Brusselse gemeenten tegen te tunnel.

Belga

De tunnel moet het mogelijk maken om op nog geen kwartier vanuit het centrum van Brussel de luchthaven van Zaventem te bereiken of vice versa. De trip duurt nu ongeveer 45 minuten.

Zowel Brussel-stad als Schaarbeek verzetten zich tegen de infrastructuurwerken en kondigden al aan gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de vergunning die het Brussels gewest op 24 juli afleverde.

Draps snapt het verzet niet. "Nu de Brusselse regering een positieve maatregel neemt in het kader van het GEN wordt dit doorkruist door de gemeentelijke overheden. Dat zal bij onze federale collega's opnieuw het beeld oproepen van verwende kinderen", verklaarde het MR-regeringslid. Hij wees er ook op dat de vergunning niet uit de lucht komt vallen. "Iedereen wist dat die er ging komen", klonk het.

Daarnaast moet aan een rist van voorwaarden worden voldaan, zijn al tal van onderzoeken uitgevoerd en is er overleg geweest met de buurtbewoners. Draps benadrukte ook dat de bouw van een tweede tunnel - voor het autoverkeer - onder de spoortunnel enkel als mogelijkheid werd voorzien in de vergunning. Die ondertunneling zou het drukke verkeer tussen de Kortenberglaan en het Schumanplein kunnen ontlasten.