"Nieuwe opsporingsmethode voor gisten kan mensenlevens redden"

Aan de Gentse Universiteit (RUG) is een nieuwe methode ontwikkeld voor de opsporing van gisten (Candida), een ziekenhuisbacterie. Gisten komen in elk gezond lichaam voor - in de darmen, de mond en de vagina - maar kunnen bij sterk verminderde weerstand, bijvoorbeeld door chemotherapie of na een operatie, migreren naar omliggende organen of in het bloed terechtkomen. Naar schatting 40 tot 80 procent van de patiënten overleeft zo'n bloedstroominfectie niet.

Belga

Het doctoraatsonderzoek van apotheker Tiene Bauters, "Rapid detection and identification of Candida and Cryptococcus neoformans in clinical samples", laat toe levensbedreigende gisten op te sporen in 9 à 11 uren en met behulp van een laserscanner zelfs in 2 uren. Een hele vooruitgang ten opzichte van de klassieke opsporingsmethodes voor gisten, die al gauw 2 tot 3 dagen in beslag namen.

"Het is moeilijk in te schatten hoeveel de overlevingskansen nu zullen stijgen. De nieuwe detectiemethoden laten wel toe om vroeger infecties door gisten op te sporen en aldus de therapie met antibiotica sneller te starten", aldus Bauters. "De klassieke methodes nemen 24 tot 48 uur in beslag omdat de gisten eerst geïsoleerd en opgekweekt en daarna geïdentificeerd worden. In onze methode worden beide stappen gecombineerd. De zogenaamde twee-stapsmethode toont bepaalde enzymen in kleine gistkolonies aan in 9-11 uur. Nog sneller is het aantonen van enkelvoudige gistcellen met behulp van een laserscanner".

De Candida-gisten kunnen bloedstroominfecties veroorzaken en zijn momenteel de tweede belangrijkste verwekkers van urineweginfecties. "In Europa steeg de frequentie van infecties door Candida in het ziekenhuis van 6 procent in de jaren tachtig tot 10,4 procent in 1990", zegt Bauters. Kankerpatiënten, patiënten met orgaantransplantaties en prematuren met een laag geboortegewicht zijn de grootste risicogroepen. Hun afweersysteem is zodanig verzwakt dat gisten en schimmels, net als bacteriën, levensbedreigend kunnen worden. In oktober 2002 wordt het doctoraatsonderzoek van Bauters verdedigd aan de faculteit Farmacie, maar de methoden zijn wel al voorgesteld op nationale en internationale congressen en "positief onthaald".