Deskundigen waarschuwen voor rampen

Door de stijgende zeespiegel als gevolg van het broeikaseffect dreigen kleine eilandstaten, delta's en laag liggende kustgebieden onder water te lopen, met desastreuze gevolgen voor land- en bosbouw en de volksgezondheid in veel landen. VN-experts hebben hier dinsdag op de eerste dag van een vierdaagse milieuconferentie in het Thaise Bangkok voor gewaarschuwd.

AP Ned

Ravi Sawhney van de Economische en Sociale Commissie voor Azië en de Pacific (ESCAP) zei dat de opwarming van de aarde nog nooit in de geschiedenis in zo'n snel tempo heeft plaatsgevonden als nu, "een trend die naar verwachting uitgebreide schade zal veroorzaken aan bossen, maritieme ecosystemen en de landbouw". Sawhney pleitte voor een schonere productie en consumptie van energie, het gebruik van duurzame energie en herbebossing.

De organisatie van het Twaalfde Aziatisch-Pacifische Symposium over Klimaatverandering is in handen van het Japanse milieuministerie, ESCAP en het in Tokyo gevestigde Institute for Global Environment Strategies. De afgevaardigden worden op de hoogte gebracht van de stand van zaken met betrekking tot het uit 1997 daterende Verdrag van Kyoto. De bijeenkomst is deels ook een voorbereiding op de wereldwijde milieuconferentie die van 26 augustus tot 4 september wordt gehouden in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg.