Inslag asteroïde in 2019 is uitgesloten

Astronomen hebben maandag gezegd dat een pas ontdekte asteroïde van bijna twee kilometer doorsnee toch niet op een aanvaringskoers met de Aarde ligt. Vorige week was gezegd dat de asteroïde, 2002 NT7, op 1 februari 2019 wel eens zou kunnen inslaan. Zo'n klap zou schade zou kunnen toebrengen aan een heel werelddeel.

AP Ned

Nader onderzoek in het afgelopen weekeinde wees echter uit dat er van een botsing geen sprake zal zijn, in ieder geval niet in de nabije toekomst. De astronomen hadden behalve 1 februari 2019 nog een zestal latere data voor een mogelijke inslag berekend. Slechts een daarvan - 1 februari 2060 - kon bij de berekeningen nog niet geheel worden uitgesloten. De astronomen zijn er echter van overtuigd dat ook die datum na meer observaties zal kunnen worden geschrapt