Test Aankoop wil geen veiligheidscoördinator op privé-werven

Sinds 1 mei 2001 moet op elke bouwwerf met twee of meer aannemers een "veiligheidscoördinator" worden aangesteld. Bouwheren en aannemers vinden deze veiligheidscoördinator op kleine werven niet nuttig en een overbodige meerkost. Dat blijkt uit een enquête die de Vlaamse bouwfederatie NACEBO uitvoerde. De verbruikersorganisatie Test Aankoop en NACEBO pleiten voor een aanpassing van de wet.

BR>

Test Aankoop en NACEBO vinden veiligheidscoördinatie op bouwwerven logisch en absoluut noodzakelijk bij grote, complexe projecten waar verscheidene aannemers tegelijkertijd aan het werk zijn. Voor privé-bouwwerven leidt dit volgens de verbruikersorganisatie enkel tot "papieren oplossingen en voor de consument een overbodige meerkost tot 2.500 euro".

Op elke bouwwerf met twee of meer aannemers moet een veiligheidscoördinator een veiligheids- en gezondheidsplan opstellen en aangeven welke maatregelen de aannemers moeten treffen. Uit de enquête van de Vlaamse bouwfederatie blijkt echter dat 26 pct van de bouwheren nooit documenten van de veiligheidscoördinatoren ontving. Uit de antwoorden van de aannemers blijkt dat 43 pct. van de veiligheidscoördinatoren zich minstens één keer op de werf begeeft, 36 pct. slechts sporadisch en 20 pct. nooit.