Vande Lanotte en OCMW's praten over asielzoekers

Minister van Maatschappelijke Integratie Johan Vande Lanotte heeft maandag met een delegatie van de OCMW's een akkoord bereikt over de opvang van asielzoekers. Zo zal er tussen de gemeenten een soort ruilsysteem opgezet worden, waarbij het dossier wordt overgemaakt aan het OCMW waaraan de asielzoeker is toegewezen. De situatie waarin OCMW's van bepaalde asielzoekers niet het dossier krijgen omdat ze niet tot het grondgebied behoren, vervalt daardoor. Het ruilsysteem geldt echter enkel voor de OCMW's die een quotum aan asielzoekers krijgen opgelegd.

brousseeuw

BR>

Inzake de discussie over de omzendbrief van 24 juni zijn de minister en de OCMW's overeengekomen dat maatschappelijk werkers per nieuw toegewezen asielzoeker een sociaal verslag zullen opstellen dat ze aan de administratie van de OCMW's moeten overmaken. Het twistpunt over de retroactiviteit is bijgevolg alleen van toepassing bij nieuw toegewezen asielzoekers.