Versteylen: "Witte kinderbos niet opofferen aan trein"

"Bomen door een kinderhand zo eerbiedig aangeplant, mogen niet door bulldozers brutaal worden verpletterd", reageert pater Luc Versteylen s.J., woordvoerder van de groene beweging Helaba, op de plannen van de Vlaamse regering om de geplande spoorlijn tussen Mechelen en de luchthaven van Zaventem grotendeels aan te leggen op de middenberm van de autoweg E19 Antwerpen-Brussel. Het feit dat de breedte beperkt blijft 'tot de onvermijdelijke 12 meter' zint de jezuïet wél. Versteylen zegt ook de gemeentebesturen te begrijpen 'die de geplande spoorlijn begrijpelijkerwijze niet dicht bij hun dorpskernen of doorheen natuurgebieden willen'.

Belga

BR>

Maar anderzijds wil pater Versteylen ook aandacht voor de bomen van het Witte Kinderbos, aangelegd als een herinnering aan alle gedode, verongelukte en verdwenen kinderen van ons land. Toch blijft hij bereid tot een compromis. Samen met de burgemeesters van de betrokken gemeenten werkt Versteylen aan een plan 'om met de te verwijderen bomen vakblij een geluidwerend nieuw bos aan te leggen, zodat het zinnebeeldige getal van 300.000 behouden blijft'.