Oude betonbaan naar Wijchmaal al gedeeltelijk geasfalteerd

De eerste fase in de vernieuwing van de 50 jaar oude Wijchmaalsebaan in Eksel, is voltooid. Vanaf het Ekselse centrum tot de Handwijzerstraat zijn de oude betonplaten vervangen door asfalt. Ook is de baan versmald waardoor er ruimte voor losliggende fietspaden is gekomen. «We zijn zeer tevreden, net zoals de buurtbewoners,» stelt schepen Dominique Hulsbosch. «De fietsers bevinden zich nu op een veilige afstand van het autoverkeer. Bovendien remt de wegversmalling de snelheid van de auto's af. Ook de geluidshinder van de betonplaten is nu verholpen. De weg is al open voor fietsers en voor plaatselijk verkeer.»

BR>

Het zwaar verkeer wordt met een bord ontmoedigd tot de tweede fase voltooid is. Die begint dinsdag 30 juli. «Dan gaat de weg dicht vanaf de Handwijzerstraat tot Wijchmaal. Het is ook het moeilijkste stuk. De slechte ondergrond moet worden verwijderd. Eind september is de hele baan vernieuwd.»